ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΟΧ 01/2024

07/06/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΣΟΧ 01/2024

Ο Δήμος Οινουσσών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Οινουσσών της υπηρεσίας Καθαριότητας που εδρεύει στις Οινούσσες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β). Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από 11/6/2024 Τρίτη έως και 20/6/2024 Πέμπτη.

ΣΟΧ 1.2024

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(10)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ(7)

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α