ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Ε. 2022

02/03/2022

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Ε. 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ:22PROC010127836) υποβολής προσφορών για το έργο: “Επισκευή και Συντήρηση σχολικών κτιρίων Ο.Ε. 2022” με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α