Αίτηση Αστυνομική Ταυτότητα
20/07/2022

Αίτηση Αστυνομική Ταυτότητα

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν:

 • Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.
 • Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη.
 • Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
 • Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.

Μπορείτε να εκδώσετε το πιστοποιητικό ηλεκτρονικά:

Έκδοση για πρώτη φορά

Η πρώτη έκδοση γίνεται μέσω είτε:

 • οποιουδήποτε Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
 • του Δήμου που ήταν δημότης ο θανών / θανούσα

Δημιουργείστε την αίτηση στο gov.gr και επιλέξτε το ΚΕΠ / Δήμο που θα την απευθύνετε.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο του αιτούντος
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις δυο πολιτών με προτυπωμένο κείμενο για τους πλησιέστερους συγγενείς του θανόντος ένας εκ των οποίων μπορεί να είναι συγγενής  απαιτούνται μόνο στις περιπτώσεις: α) Όταν υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα στο Δημοτολόγιο του Δήμου, αλλά δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό, ή β) Για άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο του Δήμου ούτε σε άλλο δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας παρά μόνο είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου.

Ηλεκτρονικά:

Θα χρειαστείτε:

 • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
 • τα στοιχεία του θανόντος

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών

Προϊστάμενος: Χιώτη Καλλιόπη

Τηλέφωνο: 2271351313

Email: kalliopixioti@0814.syzefxis.gov.gr

ΚΕΠ

Υπεύθυνος Διοικητικός Υπάλληλος: Ηλιοπούλου Μαριάννα

Τηλέφωνο: 2271351318

Email: d.oinousson@kep.gov.gr

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α