Δήλωση Διαζυγίου
21/07/2022

Δήλωση Διαζυγίου

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν ο καθένας από τους συζύγους ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προθεσμία δήλωσης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία που έγινε αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Θεωρημένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής απόφασης
  • Έκθεση επίδοσης ή παραίτηση από ένδικα μέσα
  • Πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων
  • Διαζευκτήριο (μόνο όταν ο γάμος είναι θρησκευτικός)
  • Αστυνομική ταυτότητα

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών

Προϊστάμενος: Χιώτη Καλλιόπη

Τηλέφωνο: 2271351313

Email: kalliopixioti@0814.syzefxis.gov.gr

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α