Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
04/07/2022

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Το πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης χορηγείται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε Οικογενειακή Μερίδα του Δημοτολογίου του Δήμου μετά από έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Εναλλακτικά: Μπορείτε να το εκδώσετε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr (με κωδικούς taxisnet)

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου

Υπεύθυνο Γραφείο:

Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών

Προϊστάμενος: Χιώτη Καλλιόπη

Τηλέφωνο: 2271351313

Email: kalliopixioti@0814.syzefxis.gov.gr

ΚΕΠ

Υπεύθυνος Διοικητικός Υπάλληλος: Ηλιοπούλου Μαριάννα

Τηλέφωνο: 2271351318

Email: d.oinousson@kep.gov.gr

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α