Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
04/07/2022

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Το πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης χορηγείται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα σε Οικογενειακή Μερίδα του Δημοτολογίου του Δήμου μετά από έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Necessary supporting documents:

  • Αίτηση
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Εξουσιοδότηση σε περίπτωση τρίτου προσώπου

Office:

Department of Administration and Finance

Supervisor: Chioti Kalliopi

Phone: 2271351313

Email: kalliopixioti@0814.syzefxis.gov.gr

ΚΕΠ

Administrative Employee: Ηλιοπούλου Μαριάννα

Phone: 2271351318

Email: d.oinousson@kep.gov.gr

Subscribe to the Newsletter

Subscribe to our newsletter to be the first to be informed about news, events, etc