Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Οινουσσών-Δήμου Ψαρών-Δήμου Χίου

23/02/2024

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Οινουσσών-Δήμου Ψαρών-Δήμου Χίου

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ – ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» γίνεται ανάρτηση των εναλλακτικών σεναρίων των μοντέλων ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που περιλαμβάνει την περιβαλλοντική αξιολόγησή τους, σύμφωνα   με τις Τεχνικές  Προδιαγραφές  των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885 (ΦΕΚ Β΄ 3545/2021)

Διατυπώνονται τα σενάρια μοντέλων ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης, τα οποία περιλαμβάνουν:

α) το σενάριο τάσεων ή μηδενικής λύσης,

β) το σενάριο δυναμικής παρέμβασης και

γ) το σενάριο ήπιας παρέμβασης.

Παράλληλα, με βάση αυτά τα τρία σενάρια διατυπώνονται τα προγραμματικά μεγέθη, τα οποία στηρίζονται τόσο στις επίσημες απογραφές (Ε.Σ.Υ.Ε.- ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αλλά και σε παραδοχές που γίνονται για τη μελλοντική πληθυσμιακή εξέλιξη στους μελετώμενους Δήμους.

Αναλύονται και παρουσιάζονται τα τρία σενάρια για την πληθυσμιακή εξέλιξη, την ανάπτυξη του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα, για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, για τις τεχνικές και κοινωνικές υποδομές και για τη χωρική οργάνωση, αλλά και για τα σενάρια εξέλιξης του πληθυσμού για την επόμενη 15ετία (μετά την ολοκλήρωση και έγκριση της μελέτης).

Η ανάπτυξη των πληθυσμιακών σεναρίων δυναμικής και ήπιας παρέμβασης, έγινε βάσει πέντε ομάδων κατηγοριοποίησης των οικισμών, περιλαμβάνοντας τη πόλη Χίου, τους παραλιακούς οικισμούς, τους λοιπούς ηπειρωτικούς οικισμούς και τους οικισμούς Δήμων Οινουσσών και Ηρωικής Νήσου Ψαρών.

Το βασικό προγραμματικό μέγεθος επηρεάζει σημαντικά τη διατύπωση των χωρικών κατευθύνσεων και αναλυτικών ρυθμίσεων, καθώς αποτελεί το μελλοντικό πληθυσμό – στόχο των Δήμων, για τους οποίους θα προταθούν οι τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, η χωρική οργάνωση κ.α.

Μετά τη διατύπωση των εναλλακτικών σεναρίων, πραγματοποιείται η αξιολόγησή τους, μέσω βαθμολόγησης κριτηρίων και επιλέγεται το τελικό σενάριο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ_ΣΕΝΑΡΙΑ_signed

ΣΜΠΕ Β ΣΤΑΔΙΟ_signed

35330_υποβολή_εναλλακτικών_σεναρίων_signed

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α