Απόφαση 61η

20/08/2015

Απόφαση 61η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 61

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ανάθεση διοργανώσεων για την υλοποίησή τους.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την  30η του μήνα  Iουλίου 2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ΄΄Μαρίας Παντελή Λαιμού΄΄, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 773/ 27-7-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ         1. Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου         2.  Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                   3.  Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου                                                                                                                                                                                                                

4.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                                                                 3.                                                                         

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                                                                                                                                                                                                              

6.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου                                                                                                                   

7.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου   

8. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου

9. Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη

10. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα               κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Θεοδωράκης Κυριάκος, αφού εξήγησε τον λόγο του κατεπείγοντος του θέματος ανέφερε συγκεκριμένα  ότι υπάρχει χρονικά περιορισμένη  προθεσμία  για την διοργάνωση του πολιτιστικού προγράμματος , εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών καταστάσεων και της μη ρευστότητας των τραπεζών και ζήτησε από το σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος.          

 Ο κ. Δανιήλ Γεώργιος δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας , αφού ζήτησε τον λόγο είπε ότι δεν συμφωνεί με τον κατεπείγοντα του χαρακτήρα της συνεδρίασης, διότι θα έπρεπε πολύ ενωρίτερα η δημοτική αρχή να έκανε τον σχεδιασμό και προγραμματισμό του πολιτιστικού προγράμματος.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο κ. Δήμαρχος , ο οποίος πήρε και την ευθύνη για τον μη έγκαιρα προγραμματισμό των εκδηλώσεων που οφείλεται κατά την κρίση του στην αστάθεια του τραπεζικού συστήματος, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που γίνονται οι  πληρωμές  του Δήμου και δεν ήθελε να δεσμευτεί με συμφωνητικά που δεν θα μπορούσαν να εξοφληθούν.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε από τους συμβούλους της πλειοψηφίας να καταθέσουν τις προτάσεις τους, οι οποίες είναι οι εξής:

 

Στις 2 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών  μουσικοχορευτική εκδήλωση από την  Ιουλία Λιγνού,  πρ/σμού δαπάνης 10.500 Ευρώ με το ΦΠΑ.

 

Στις 6 Αυγούστου στην πλατεία Ναυτοσύνης  συναυλία με τραγούδια για τη θάλασσα. Η κάλυψη της συναυλίας θα ανατεθεί στον Θεοδόσιο Πιπίδη έναντι του ποσού των 5.000 Ευρώ μαζί με το ΦΠΑ

 

 

Στις 7 Αυγούστου  στο στάδιο αμφιθέατρο Οινουσσών θεατρική παράσταση με τίτλο ΄΄ Μάνα είναι μόνο …….΄Ενας ΄΄ σκηνοθεσία της Τόνιας Σταυροπούλου, από τον Δημήτρη Θεοδώρου Μαροσούλη Θεατρικές Επιχειρήσεις προϋπολογισμού δαπάνης 5.800 Ευρώ με τον ΦΠΑ.

 

 

Στις 18 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών, εκδήλωση  χορωδίας  του Γιώργου Παυλάκου μετά διδασκαλίας των τραγουδιών ,πρ/σμού δαπάνης 6.140 Ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ. Θα διδαχθούν κομμάτια Χατζηδάκη –Θεοδωράκη, Ξαρχάκου από το Ρεμπέτικο και αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη.

Τον ήχο και φως της εκδήλωσης θα καλύψει ο Παντελής Λύκος με το ποσό των  928.00 Ευρώ με  το ΦΠΑ.

Την μουσική της εκδήλωσης θα καλύψουν οι : Σταμάτης Πούπαλος και Μαρκέλος Πούπαλος  αντί του ποσού 1.015,00 Ευρώ έκαστος μαζί με τον ΦΠΑ.

 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θεοδωράκης Κυριάκος ζήτησε από τους  συμβούλους της μειοψηφίας να καταθέσουν τις προτάσεις τους..

Ο κ. Δανιήλ Γεώργιος, σύμβουλος της μειοψηφίας δεν κατέθεσε πρόταση, διότι δεν συμφωνεί με τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, ενώ θα μπορούσε να είχε γίνει ένας σχεδιασμός ενωρίτερα και να κατέθεταν τις προτάσεις τους.

 

Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το σώμα  να αποφασίσει σχετικά.

 

Η κ. Ηλιάδη Βαρβάρα, Δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας δεν εγκρίνει την εκδήλωση της 2ας Αυγούστου γιατί κατά την γνώμη της είναι υπερβολικό το ποσό  και ανεπαρκής και μη τεκμηριωμένη η  τεχνική  περιγραφή που κατέθεσε η κ. Ιουλία Λυγνού στην οποία αναφέρει το συνολικό κόστος της παράστασης , χωρίς να αναλύει  τον προϋπολογισμό και διότι πλαισιώνουν την παράσταση εκτός από το τμήμα του χορευτικού και επαγγελματίες χορευτές εκτός των Οινουσσών, ενώ θα έπρεπε η εκδήλωση να πλαισιώνεται μόνο από το χορευτικό τμήμα των Οινουσσών και η τεχνική περιγραφή να  ήταν  τεκμηριωμένη με αναλυτικό προϋπολογισμό.

 

Η κ. Ηλιάδη Βαρβάρα συμφωνεί να γίνουν όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις.

 

 Η κ.Κατσιάνου Βαρβάρα δημ. Σύμβουλος της πλειοψηφίας δεν συμφωνεί να γίνουν οι εκδηλώσεις της 6ης Αυγούστου και της 7ης Αυγούστου διότι δεν ορίστηκε υπεύθυνη για την επίβλεψη της εκδήλωσης ΄΄συναυλία με τραγούδια για την θάλασσα΄΄ και διότι δεν είχε ενημερωθεί ενωρίτερα.για την θεατρική παράσταση, ενώ συμφωνεί για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 2 και 18 Αυγούστου.

 

Η κ. Λεοντή Ελένη, δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας δεν συμφωνεί να γίνουν οι εκδηλώσεις στις 6 και 7 Αυγούστου διότι δεν ενημερώθηκε και κατά την γνώμη της είναι υπερβολικό το ποσό της θεατρικής παράστασης. Ενώ συμφωνεί για τις εκδηλώσεις στις 2 και 18 Αυγούστου.

 

Ο κ. Δανιήλ Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας  δεν εγκρίνει την εκδήλωση της 6ης Αυγούστου 2015 διότι  δεν εξυπηρετεί  τον σκοπό που ουσιαστικά πραγματοποιείται και διότι θα έπρεπε να είχε ερωτηθεί πρώτα ο σύλλογος των αλιέων, ο οποίος και θα συμμετείχε.

 Ενώ συμφωνεί με τις εκδηλώσεις στις 2 , 7 και 18 Αυγούστου , παρόλο που δεν ενημερώθηκε έγκαιρα για την θεατρική παράσταση που θα γίνει, και την εγκρίνει γιατί θεωρεί ότι το θέατρο είναι παιδεία..

 

Ο κ. Σκούφης Λάμπρος , δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας δεν εγκρίνει την εκδήλωση της 6ης Αυγούστου , για τους ίδιους λόγους με τον κ. Δανιήλ.

Ενώ συμφωνεί  με τις εκδηλώσεις στις 2 , 7 και 18 Αυγούστου , παρόλο που δεν ενημερώθηκε έγκαιρα για την θεατρική παράσταση που θα γίνει, γιατί κι εκείνος θεωρεί ότι  το θέατρο   είναι παιδεία.

 

Η κ.Χαλκιά Λουκία, δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας δεν εγκρίνει την εκδήλωση της 6ης Αυγούστου γιατί δεν εξυπηρετεί τον σκοπό που ουσιαστικά πραγματοποιείται. Ενώ συμφωνεί για τις άλλες εκδηλώσεις.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη την παρ. 3 περ. α΄  του άρθρου 158 του        N. 3463/06 και τις διατάξεις του Ν. 3852 του  2010, το Π.Δ. 28/80, το άρθρο 25 του ΠΔ. 60/2007 ,

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 

Α. Εγκρίνει το πολιτιστικό πρόγραμμα με τις  κάτωθι εκδηλώσεις επειδή συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών , πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του νησιού μας.

                                                       

Στις 2  Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Οινουσσών αναθέτουμε την μουσικοχορευτική εκδήλωση  στην Ιουλία Λιγνού, με ΑΦΜ 064956809 ΔΟΥ ΧΙΟΥ  πρ/σμού δαπάνης 10.500 Ευρώ με το ΦΠΑ.

 

Στις 7 Αυγούστου  στο στάδιο αμφιθέατρο Οινουσσών αναθέτουμε την θεατρική παράσταση με τίτλο ΄΄ Μάνα είναι μόνο …….΄Ενας ΄΄ σε σκηνοθεσία της Τόνιας Σταυροπούλου, στον Δημήτρη Θεοδώρου Μαροσούλη, Θεατρικές Επιχειρήσεις προϋπολογισμού δαπάνης 5.800 Ευρώ με τον ΦΠΑ με ΑΦΜ 012397051 Δ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

 

Στις 18 Αυγούστου στο στάδιο αμφιθέατρο Οινουσσών, αναθέτουμε την εκδήλωση της χορωδίας  στον  Γιώργο Παυλάκο, με ΑΦΜ 044043292 ΔΟΥ ΣΤ΄ ΑΘΗΝΩΝ μετά διδασκαλίας των τραγουδιών πρ/σμού δαπάνης 6.140 Ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ. Θα διδαχθούν κομμάτια Χατζηδάκη –Θεοδωράκη, Ξαρχάκου από το Ρεμπέτικο και αφιέρωμα στον Βασίλη Τσιτσάνη.

Τον ήχο και φως της εκδήλωσης αναθέτουμε στον  Παντελή Λύκο με ΑΦΜ 303680670 ΔΟΥ ΧΙΟΥ με το ποσό των  928.00 Ευρώ με  το ΦΠΑ.

Την μουσική της εκδήλωσης αναθέτουμε στους  : Σταμάτη Πούπαλο με ΑΦΜ Ο47552516 ΔΟΥ   ΧΙΟΥ και Μαρκέλο Πούπαλο με ΑΦΜ 046147513 ΔΟΥ  ΧΙΟΥ αντί του ποσού 1.015,00 Ευρώ έκαστος μαζί με τον ΦΠΑ.

 

Β. Όλα τα παραπάνω θα εξοφληθούν από την πίστωση Κ.Α. 10-6471 του σκέλους των εξόδων του ισχ. Προϋπολογισμού, την οποία και ψηφίζει.

 

Γ. Εγκρίνει την από 30-7-2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  για  τις ανωτέρω εκδηλώσεις .

                                                                                                                                                                

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε  αύξοντα  αριθμό  61 / 2015

 

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.    

         Ο Πρόεδρος                                                         Τα μέλη

           Υπογραφή                                                        Υπογραφές

                                      

                                         ακριβές αντίγραφο                                          

                                                                                                     

                                              Ο  Δήμαρχος

 

 

                                          Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α