Απόφαση 9η

22/02/2012

Απόφαση 9η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 9η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

 

Θέμα: "Ενημέρωση-συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για  την προωθούμενη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 21η  Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 244/ 17-2-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                 1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                     2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Λυγνός   Ιωάννης του Γεωργίου                    3. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                        4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

5.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                     

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                    

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

8.Καλαϊτζής Παναγιώτης του  Ιωάννου

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Αντωνίου       

                                                                                                       

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος,  εισηγήθηκε το σχετικό ψήφισμα σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από αυτά να αποφασίσουν για την ψήφισή του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/10 , την εισήγηση του κ.  Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει το ψήφισμα για την μεθοδευόμενη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ  στα νησιά  του Αιγαίου όπως παρακάτω:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Οινουσσών κατά τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2012 και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του και τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων καθώς και των παρισταμένων εκπροσώπων φορέων και πολιτών αποφάσισε την έκδοση του ακόλουθου ομόφωνου ψηφίσματος και τη διαβίβαση του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής, στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, στους Βουλευτές του Αιγαίου, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, οι δημότες και κάτοικοι των Οινουσσών ενώνουμε μαζί με το σύνολο των Αιγαιοπελαγιτών τη φωνή μας αντιτιθέμενοι στις διατάξεις του νέου Μνημονίου, που ψηφίστηκε στις 19/2/02 στη Βουλή και αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο κατάργησης των μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου με το ν. 2093/1992, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή και βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη της Λισσαβώνας.

Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά μας δεν αποτελούν χαριστική φορολογική ρύθμιση, ικανοποίηση μικροπολιτικών συμφερόντων, ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών. Αποτελούν το ελάχιστο αντισταθμιστικό μέτρο απέναντι στην πολυδιάσπαση και τα μειονεκτήματα του ελλαδικού νησιωτικού χώρου.

Οι ακριτικές βραχονησίδες των Οινουσσών, ο τόπος που ανέδειξε και γαλούχησε τις γενιές των άξιων θαλασσομάχων της ναυτοσύνης κατοικούνται τους περισσότερους μήνες του χρόνου από ηρωϊκούς νησιώτες, τους ακρίτες του Αρχιπελάγους, οι οποίοι εκτός από την βαθιά οικονομική κρίση αντιμετωπίζουν μύριες δυσχέρειες και χρόνια προβλήματα σε όλους τους τομείς της δημόσιας και οικονομικής ζωής. Η διοικητική ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, οι προβληματικές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, η μονοπωλιακή πανάκριβη αεροπορική σύνδεση με την πρωτεύουσα, η έλλειψη ενεργειακής αυτοτέλειας, το υψηλό κόστος των μεταφορών, η αποκέντρωση, που έμεινε στα χαρτιά, ο «Καλλικράτης» που καρκινοβατεί, ο εφιαλτικός δείκτης ανεργίας στο Βόρειο Αιγαίο, οι «υπό το μηδέν» δείκτες ανάπτυξης, το οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα σε συνδυασμό με τις συγκρουσιακές καταστάσεις της παραμεθορίου, που διαιωνίζουν την ανασφάλεια των νησιωτών είναι μερικά από τα σύνθετα προβλήματα των κατοίκων των Οινουσσών και όλων των νησιωτών του Βορείου Αιγαίου.

Οι Οινούσσιοι και οι άλλοι Αιγαιοπελαγίτες δεν είμαστε οι «προνομιούχοι», οι «ευεργετηθέντες», οι εκλεκτοί των φορολογικών απαλλαγών και των χαμηλών συντελεστών. Ειδικά οι Οινούσσιοι, πρωτοπόροι στον διεθνή ναυτιλιακό στίβο, με νικηφόρους αγώνες στην επικράτηση στη διεθνή ναυτιλία και στο εμπόριο, συνεισφέρουν κατά μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ και με τις κορυφαίες μορφές Εθνικών και μεγάλων Ευεργετών του τόπου έχουν συμβάλλει ποικιλοτρόπως στη στήριξη της εθνικής άμυνας, στην ανάπτυξη της ναυτικής εκπαίδευσης και της εθνικής μας παιδείας, στον πολιτισμό, στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, της φιλαλληλίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ζητάμε επομένως μαζί με τους Αιγαιοπελαγίτες να αποσυρθεί από κάθε πιθανή διαβούλευση και συζήτηση οποιαδήποτε αναφορά σε προνομιακό καθεστώς φορολογικών συντελεστών στο Αιγαίο, να επικρατήσει νηφάλιακαι λογική σκέψη, να ληφθεί αντίθετη απόφαση που θα αποτρέψει οποιαδήποτε εχθρική πράξη για τα νησιά μας.

Συντασσόμαστε με τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των Βουλευτών, Περιφερειαρχών, Δημάρχων, Επιμελητηρίων, παραγωγικών φορέων, εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και δηλώνουμε ότι θα ενεργήσουμε δεόντως για τη μη λήψη  κάθε σχετικής απόφασης.

 

 

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  9/2012

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

Οινούσσες 22-2-2012

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

 Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α