Ματαίωση 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

02/01/2014

Ματαίωση 1ης Συνεδρίασης Δ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ                                           ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ  2-1-2014

 

                                                                         

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

Πρακτικό της αριθ. 1ης/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οινουσσών.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 2-1-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 1914/27-12-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου              1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                  2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                     3. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου             4. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου

5.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                      5. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου

6. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή             6. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

                                                                          7. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου              

                                                                                                           

                    

 

                                  (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

 

 

 

 

Μετά την διαπίστωση της έλλειψης απαρτίας ο Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου έλυσε τη συνεδρίαση.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Γεώργιος Δανιήλ

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α